Licitación del proyecto de mejora del proceso de depuración de EDAR Placeres, en Pontevedra.

Augas de Galicia saca a licitación el proyecto y obra de la mejora del proceso de depuración de la estación depuradoras de augas residuales de EDAR Placeres en Pontevedra.

Elaboración do proxecto e execución da obra de mellora do proceso de depuración da estación depuradora de augas residuais de Praceres, Pontevedra. OH.336.1163. Esta actuación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80% no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. Obxectivo temático 6 “conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos”; Prioridade de investimento 6.2 “o investimento no sector da auga para cumprior os requistios do acervo da Unión en materia de medio ambiente e para abordar as necesidades, determinadas polos Estados membros, dun investimento que vaia máis alá de ditos requisitos”; obxectivo específico 6.2.1 “culminar os requisitos da Directiva Marco da Auga a través do investimento en infraestructuras de saneamento, depuración e reutilización de augas residuais, e mellora da calidade da auga. Actuación 6.2.1.3 (segundo o documento Criterios e Procedementos de Selección de Operacións (CPSO)) “ampliación e mellora da estación depuradora de augas residuais e do sistema de saneamento de Praceres”. Operación “Mellora do saneamento e depuración do sistema de Praceres na ría de Pontevedra”. Unha maneira de facer Europa

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 30 de abril de 2019.

Para más información, accede aquí

_________________________________________________________________________________________________

Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua SIGA

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *